+370 372 49631

CMR pildymai

Šiandien logistika, arba krovinių vežimas, yra viena iš greičiausiai besivystančių ir perspektyviausių verslo šakų. Nuolatos mus pasiekiančios prekės ir intensyvūs jų srautai priklauso nuo logistikos srityje dirbančių profesionalų, siekiančių užtikrinti, kad kokybiški kroviniai laiku pasiektų reikalingus taškus. Viena iš užduočių, kurias turi atlikti krovinių vežimo srityje dirbantys darbuotojai – tai CMR pildymai.

CMR važtaraštis (pranc. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) – tai dokumentas, kuris patvirtina krovinio vežimo sutartį. Juo yra numatyta krovinio vežėjo atskaitomybė prieš siuntėją bei gavėją. CMR pildymai reikalingi tiek tarptautiniams, tiek ir vietiniams pervežimams. Šiame važtaraštyje būna įrašomos visos būsimo maršruto dalys: visų pirma – vežėjo bei siuntėjo ir gavėjo duomenys, įvairi informacija apie krovinį, t. y. pavadinimas, pakuočių rūšis bei kiekis, jų svoris ir kitos detalės, taip pat ir visos krovinio pakrovimo bei iškrovimo vietos.

CMR pildymai įprastai būna atliekami krovinio išsiuntimo metu. Tai tarsi vežimo sutartis, kurios sudarymą bei vykdymą apibrėžia ir reglamentuoja Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. Rekomendacijos kuriose nurodoma, kaip turi būti užpildyti tarptautiniai ir vietiniai krovinių transportavimo važtaraščiai, galima rasti Vežėjo žinyne arba kreiptis į mūsų įmonę “Kauno tarpininkai” ir mes jums visuomet padėsime.

“Kauno tarpininkai” teikiamos CMR pildymų paslaugos

Įmonė “Kauno tarpininkai” teikdami tiek CMR važtaraščių pildymo, tiek ir kitokias paslaugas siekia sukurti palankią aplinką ir padėti krovinių vežėjų automobiliais sektoriui tapti viena iš lyderiaujančių Lietuvos ūkio šakų, turinčių itin stiprias pozicijas rinkoje ne tik Baltijos jūros regione, bet ir visoje Europoje ir net buvusiose NVS šalyse. Įmonė taip pat siekia burti bei palaikyti vežėjų bendruomenę, diegiant savitarpio pagalbą, atvirumą bei sąžiningą konkurenciją, efektyviai veikti tiek vidaus, tiek ir užsienio rinkose. “Kauno tarpininkai” siekia stiprinti bendradarbiavimą su įvairiomis valstybinėmis institucijomis didinant įmonės autoritetą bei pasitikėjimą ją.

Ypatingai atidžiai CMR važtaraščiai turi būti pildomi vykdant krovinių vežimą į Rusijos ir Kazachstano rinkas. Nors institucijos teigia, kad patys vežėjai turi domėtis visa tvarka ir pildyti dokumentaciją pagal reikalavimus, bet mes sakome: patikėkite šiuos darbus “Kauno tarpininkams” ir mes ne tik kad atliksime juos nepriekaištingai, bet ir sutaupysime jūsų laiko. Akcentuotina, kad neteisingai pildant važtaraščiu vežėjams gali grėsti nemažos baudos.