+370 372 49631

Intrastat ataskaitų pildymas ir pateikimas muitinei

Intrastatas (Intrastat) – tai duomenų surinkimo sistema, sauganti informaciją apie Lietuvos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis. Intrastato ataskaitų teikimas muitinei palengvina procesų vykdymą, užtikrina tikslingą duomenų kaupimą ir apdorojimą. Sistema buvo sukurta 1993 m. sausio 1 d., kuomet pradėjo formuotis bendroji Europos Sąjungos rinka. Svarbiausias jos tikslas – rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp ES valstybių. Intrastato sistemai keliami reikalavimai yra panašūs visose Europos Sąjungos šalyse.

Lietuvoje Intrastato sistema įdiegta 2004 m. gegužės 1 d. Nuo tos dienos PVM mokėtojai visus duomenis apie prekybą su ES valstybėmis pateikia naudodamiesi Intrastato ataskaitomis. Ši informacija aktuali sudarant nacionalines sąskaitas ir šalies mokėjimų balansą. Duomenys naudojami ir valstybinių institucijų, vertinant Lietuvos ekonominę raidą, nustatant prekybos politikos kryptis ir sudarant ūkio plėtros programas. Įvairūs verslo sektoriai Intrastato sistemos duomenis naudoja kurdami verslo planus, vertindami savo padėtį ir ieškodami naujų rinkų siūlomai produkcijai platinti. Tarptautinės organizacijos šią informaciją pritaiko šalies ekonominės situacijos nustatymui, pasaulinės prekybos ir rinkų tyrimui. Intrastato duomenimis plačiai naudojasi ir Europos Sąjungos institucijos (Europos centrinis bankas, Europos Komisija ir kt.) bei įvairios tarptautinės organizacijos.

Kaip vykdomas Intrastato ataskaitų teikimas? Intrastato ataskaitas turi pateikti PVM mokėtojų registre nurodyti asmenys, kurie išveža (arba įveža) prekes iš Lietuvos į Europos Sąjungos valstybes (arba iš ES valstybių į LR teritoriją). Intrastato ataskaitų pildymas nereikalauja prekybinių sandorių, jei konkreti produkcija nebuvo fiziškai išgabenta (atgabenta) iš (į) Lietuvos Respublikos teritorijos. Intrastato ataskaitos yra lengvai pildomos, įmonė gali kreiptis į tarpininką – juo gali būti LR juridinis asmuo, kurio įgaliojimai leidžia jam pildyti ir teikti ataskaitas PVM mokėtojo vardu.

“Kauno tarpininkai” teikiama paslauga intrastat ataskaitų pildymas

Viena mūsų įmonės teikiamų paslaugų yra Intrastat ataskaitų pildymas ir pateikimas muitinei. Siūlome profesionalias, laiku atliekamas ir visus Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas. Esame subūrę ilgametę darbo patirtį turinčių profesionalų komandą, kuri padės organizuoti įmonės darbą. Intrastato ataskaitoje turi būti nurodytos prekės, parduotos ES valstybės subjektams, ir prekės, pirktos iš ES valstybės subjektų, duomenys apie perdirbimui skirtas žaliavas, gabenamas į ES valstybes ir iš jų, išvežtas ir atvežtas prekes po jų perdirbimo, išperkamosios nuomos sąlygomis išvežtas ir įvežtas prekes, nuomojama ir išnuomota produkcija, kuomet nuomos laikotarpis yra ilgesnis nei dveji metai.

Intrastato ataskaitos ir papildomi dokumentai turi būti tiksliai užpildyti: krovinio gabenimo dokumentuose ir sąskaitose faktūrose turi būti nurodytas prekių svoris, jų kiekis ir vertė. Čia turi būti pažymėta ir transporto rūšis. Pristatymo sąlygos apibrėžiamos važtaraščiuose ir prekių vežimo sutartyse, ekspedicijos dokumentuose. Intrastato ataskaitų teikimas turi būti atliktas pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui iki kito mėnesio 10 darbo dienos. Jų pateikimas gali būti atliekamas rašytine forma arba elektroniniu būdu. Jei įmonės, privalančios teikti Intrastato ataskaitą, per ataskaitinį mėnesį neišvežė (neįvežė) prekių iš (į) Lietuvos Respublikos teritorijos, būtina raštu informuoti teritorinę muitinę apie prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis nevykdymą. Intrastat ataskaitų pildymas ir pateikimas muitinei šiuo atveju gali būti vykdomas pateikiant Intrastato ataskaitas teritorinės muitinės Statistikos analizės skyriui arba siunčiant faksu ir paštu.