+370 372 49631

Intrastat ataskaitų pildymas ir pateikimas muitinei

Intrastat – tai duomenų surinkimo sistema, sauganti informaciją apie Lietuvos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis. Sistema buvo sukurta 1993 m. sausio 1 d., kuomet pradėjo formuotis bendroji Europos Sąjungos rinka. Svarbiausias jos tikslas – rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp ES valstybių. Intrastat sistemai keliami reikalavimai yra panašūs visose Europos Sąjungos šalyse.

Lietuvoje Intrastat sistema įdiegta 2004 m. gegužės 1 d. Nuo tos dienos PVM mokėtojai visus duomenis apie prekybą su ES valstybėmis pateikia naudodamiesi Intrastat ataskaitomis. Ši informacija aktuali sudarant nacionalines sąskaitas ir šalies mokėjimų balansą. Duomenys naudojami ir valstybinių institucijų, vertinant Lietuvos ekonominę raidą, nustatant prekybos politikos kryptis ir sudarant ūkio plėtros programas. Įvairūs verslo sektoriai Intrastat sistemos duomenis naudoja kurdami verslo planus, vertindami savo padėtį ir ieškodami naujų rinkų siūlomai produkcijai platinti. Tarptautinės organizacijos šią informaciją pritaiko šalies ekonominės situacijos nustatymui, pasaulinės prekybos ir rinkų tyrimui. Intrastat duomenimis plačiai naudojasi ir Europos Sąjungos institucijos (Europos centrinis bankas, Europos Komisija ir kt.) bei įvairios tarptautinės organizacijos.

Intrastat ataskaitas turi pateikti PVM mokėtojų registre nurodyti asmenys, kurie išveža (arba įveža) prekes iš Lietuvos į Europos Sąjungos valstybes (arba iš ES valstybių į LR teritoriją). Intrastat ataskaitų pildymas nereikalauja prekybinių sandorių, jei konkreti produkcija nebuvo fiziškai išgabenta (atgabenta) iš (į) Lietuvos Respublikos teritorijos. Įmonė dėl Intrastat ataskaitų pildymo gali kreiptis į tarpininką – juo gali būti LR juridinis asmuo, kurio įgaliojimai leidžia jam pildyti ir teikti ataskaitas PVM mokėtojo vardu.

“Kauno tarpininkai” teikiama paslauga intrastat ataskaitų pildymas

Viena mūsų įmonės teikiamų paslaugų yra Intrastat ataskaitų pildymas. Siūlome profesionalias, laiku atliekamas ir visus jūsų poreikius atitinkančias paslaugas. Esame subūrę ilgametę darbo patirtį turinčių profesionalų komandą, kuri padės organizuoti įmonės darbą. Intrastat ataskaitoje turi būti nurodytos prekės, parduotos ES valstybės subjektams, ir prekės, pirktos iš ES valstybės subjektų, duomenys apie perdirbimui skirtas žaliavas, gabenamas į ES valstybes ir iš jų, išvežtas ir atvežtas prekes po jų perdirbimo, išperkamosios nuomos sąlygomis išvežtas ir įvežtas prekes, nuomojama ir išnuomota produkcija, kuomet nuomos laikotarpis yra ilgesnis nei dveji metai.

Intrastat ataskaitoms yra būtini tiksliai užpildyti dokumentai: krovinio gabenimo dokumentuose ir sąskaitose faktūrose turi būti nurodytas prekių svoris, jų kiekis ir vertė. Čia turi būti pažymėta ir transporto rūšis. Pristatymo sąlygos apibrėžiamos važtaraščiuose ir prekių vežimo sutartyse, ekspedicijos dokumentuose. Intrastat ataskaitos teikiamos pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui iki kito mėnesio 10 darbo dienos. Jų pateikimas gali būti atliekamas rašytine forma arba elektroniniu būdu. Jei įmonės, privalančios teikti Intrastat ataskaitą, per ataskaitinį mėnesį neišvežė (neįvežė) prekių iš (į) Lietuvos Respublikos teritorijos, būtina raštu informuoti teritorinę muitinę apie prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis nevykdymą. Šie pranešimai gali būti pateikiami teritorinės muitinės Statistikos analizės skyriui arba siunčiami faksu ir paštu.