+370 372 49631

Muitinės procedūros

Mūsų įmonė jau ilgą laiką profesionaliai atlieka muitinės tarpininkavimo paslaugas, todėl garantuojame tinkamą ir visapusišką savo klientų atstovavimą su muitine ir muitais susijusiuose reikaluose ir galime užtikrinti, kad visos muitinės procedūros bus atliktos greitai, profesionaliai ir laikantis numatytų reglamentų. Mūsų įmonėje dirbantys tarpininkai turi teisę atlikti visus muitinės formalumus, atstovauti savo klientus Jų vardu, t. y. gali pildyti visą su muitine ir muitais susijusią importo ir eksporto, tranzito deklaracijų dokumentaciją, garantinius raštus, atstovauti klientams deklaruojant jų prekes visoms muitinėms procedūroms. Ilgametė mūsų darbo patirtis užtikrina, kad visas paslaugas atliksime sklandžiai, kokybiškai ir sutartu laiku. Taip pat mūsų tarpininkai gali konsultuoti muitinės procedūrų pasirinkimo ir įforminimo klausimais, suteikti klientui reikalingas konsultacijas.

Muitinės procedūros nuo kitų muitinės sankcionuotų veiksmų skiriasi tuo, kad muitinės procedūra gali būti įforminama tik pateikus atitinkamą muitinės deklaraciją, kuri įrodo, jog visos įvežamos / išvežamos prekės yra deklaruotos.

Muitinės procedūros yra šios:

Išleidimas į laisvą apyvartą – tai ne Bendrijos prekių įvežimas į šalį ir išleidimas į tos Bendrijos laisvąją apyvartą. Prieš tai tokioms prekėms turi būti atlikti reikalingi įforminimo privalumai ir sumokėti visi privalomi importo muitai ir kiti mokesčiai (akcizai, pridėtinės vertės mokestis). Tuomet tokios prekės jau tampa Bendrijos prekėmis, jos gali laisvai judėti Bendrijos ribose ir muitinė jomis nebesirūpina (išskyrus kelis atvejus). Prekių importuotojai, kurie nori atitikti šią procedūrą, turi sumokėti tam tikrus mokesčius ir įrodyti, jog visi Bendrijos nustatyti reikalavimai yra įvykdyti, jeigu atitinkamų prekių importas yra ribojamas.

Laikinasis įvežimas – laikinojo įvežimo prekės yra tos, kurios įvežtos į šalį ne komerciniais tikslais, dažniausiai jos būna reeksportuotos, jų nė kiek nepakeitus. Paprastai tai būna tokios prekės, kurios skirtos švietimo, mokslo reikmėms, įvairių parodų, mugių demonstravimui, humanitarinės prekės ir kt. Ši muitinės procedūra gali būti vykdoma visiškai neapmokestinant laikinai įvežamų prekių arba iš dalies jų neapmokestinant importo muitais. Neapmokestinama tuomet, kai yra įrodoma, jog įvežamos prekės nesudarys jokios konkurencijos vietos gamintojams ir paslaugų tiekėjams. Dalinai apmokestinamos tos prekės, kurios gali konkuruoti su Bendrijos prekėmis, todėl nukentėtų tos Bendrijos prekių ar paslaugų paklausa.

Laikinasis įvežimas perdirbti – ši procedūra gali būti atliekama tik gavus tam tikrą muitinės leidimą, kuriame yra numatytos procedūros taikymo sąlygos. Tai ne Bendrijos prekės, kurios įvežamos perdirbimo, apdorojimo procedūroms, remontui. Jei perdirbtos prekės nebus išleidžiamos į tos šalies apyvartą, tuomet jos neapmokestinamos importo muitais, t. y. joms galioja sąlyginio neapmokestinimo sistema.

Muitinės prižiūrimas perdirbimas – tai muitinės procedūra, kai į šalį įvežamos ne Bendrijos prekės, kurios yra perdirbamos toje Bendrijoje. Atliekant perdirbimo procedūras, pakeičiamas šių prekių pavidalas ar rūšis. Pakeistos prekės, produktai gali būti reeksportuojami, netaikant jiems importo muitų, taip pat tokie perdirbti produktai gali būti išleidžiami į laisvąją rinką, pritaikant jiems importo muitų apmokestinimą.
Muitinis sandėliavimas – dažniausiai ši procedūra taikoma, kai importuotojas nežino, kaip toliau bus disponuojama įvežtomis į Bendriją prekėmis. Tada importuotojas kurį laiką turi saugoti prekes, arba kol ras pirkėją, arba kol tas prekes reeksportuos, todėl, žinoma, kad tuo metu tiekėjas nėra suinteresuotas mokėti importo muitų.

Eksportas – kai Bendrijos prekės yra eksportuojamos į kitas valstybes. Tai prekės, kurios deklaruojamos išvežimui, laikinojo išvežimo perdirbimui arba reeksportavimui. Norint eksportuoti prekes yra būtina reikalavimus atitinkanti deklaracija.

Laikinasis išvežimas perdirbti – tai muitinės procedūros, kai tam tikros žaliavos išvežamos iš šalies, ir, perdirbtos, parvežamos atgal į tą pačią Bendriją, mokant už muitus tik iš dalies arba visai nemokant.

Muitinis tranzitas – tai procedūra, kai tam tikri kroviniai (prekės) yra pervežami iš vienos šalies į kitą ir turi pervažiuoti kitų šalių teritorijas, kuriose prekės nėra perkraunamos arba kitaip perdirbamos, pakeičiamos. Tuomet nereikia mokėti tam tikrų mokesčių, kurie yra privalomi įvežant prekes į tą šalį arba iš jos išvežant.

Norint, kad visos muitinės procedūros vyktų sklandžiai, nebūtų jokių nesusipratimų, reikia puikiai žinoti įvairius su muitinės procedūromis susijusius teisės aktus, turėti privalomus leidimus, deklaracijas ir t. t. Mūsų įmonės tarpininkai gali užpildyti ir paruošti visus reikiamus dokumentus, kad visos muitinės procedūros vyktų greitai ir sklandžiai, o Jums netektų dėl to rūpintis.