+370 372 49631

Muitinės terminalai

Muitinės terminalai yra neatsiejama krovinių pervežimo dalis. Į bet kurios šalies muitų teritoriją prekės gali būti vežamos tik teisės aktų nustatyta tvarka per pasienio kontrolės punktus. Tiek importuojamos, tiek eksportuojamos ir tranzitu gabenamos prekės yra laikomos ir saugomos sandėliuose (kol yra forminami muitinės sankcionuoti veiksmai) – importo ir eksporto terminaluose. Kad būtų užtikrintas krovinio saugumas, muitinės terminalai yra prižiūrimi oficialių muitinės pareigūnų, o prekės tvarkomos remiantis numatytais teisės aktais. Čia teikiamos ne tik laikinojo saugojimo, bet ir prekių perkrovimo, rūšiavimo, perpakavimo, perskirstymo, svėrimo, matavimo ir kitos paslaugos, t. y. visos paslaugos, kurių gali prireikti tolimesniam krovinio gabenimui.

Visoje muitų teritorijoje laikomasi tais pačiais teisės aktais apibrėžtų reikalavimų dėl laikinojo prekių saugojimo. Primename, kad Europoje eksporto ir importo muitinės terminalai nėra skirti saugoti alkoholinius gėrimus bei etilo spiritą, tabako gaminius ir cukrų (nebent šis krovinys būtų diplomatinis). Lietuvoje muitinės terminalai prekes saugo iki 20 dienų, atgabentas jūra – iki 45 dienų. Dėl prekių laikymo terminale pratęsimo būtina kalbėtis su teisiškai įgaliotais asmenimis. Kai saugojimo terminas baigiasi, importui skirtos prekės yra pateikiamos numatytai procedūrai įforminti: laikinajam išvežimui, išleidimui laisvai cirkuliacijai, muitiniam sandėliavimui ir t. t. Prekės, gabenamos tranzitu, pateikiamos oficialiam muitinio tranzito procedūros įforminimui. Eksportuojami gaminiai išvežami iš šalies muitų teritorijos arba pateikiami muitinio tranzito situacijai įforminti.

“Kauno tarpininkai” teikiamos muitinės terminalų paslaugos

Teikiame profesionalias, teisės aktų apibrėžtas muitinės terminalų paslaugas. Muitinės sandėlių veiklą ir oficialias sandėliavimo procedūras reglamentuoja Bendrijos muitinės kodekso 98–113 ir Bendrijos muitinės kodekso realizavimo nuostatų 524–534 straipsniai. Muitinės sandėlių steigimo leidimų išdavimas, jų galiojimo ribojimas, pakeitimas, sustabdymas ar panaikinimas reglamentuojamas taisyklėmis, kurios yra patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1B-436. Šių sandėlių veikla reglamentuojama Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1B-401 „Dėl pavyzdinių muitinės sandėlio aptarnavimo ir prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutarčių patvirtinimo“. Prekių, laikomų muitinės sandėliuose, apskaita yra tvarkoma remiantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-383 patvirtintomis tipinėmis A, C, D ir E tipo muitinės sandėliuose laikomų prekių apskaitos taisyklėmis.

Muitinės sandėlio teritorija atitinka numatytus reglamentus ir yra pritaikyta prekių laikymui, jų saugojimui, tvarkymui, perkrovimui ir priežiūrai. Muitinės sandėlio teritorijoje yra moderni ir patikima techninė įranga, kurios reikia prekių tvarkymui, perkrovimui ir priežiūrai. Sandėliai saugomi patikimomis apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis maksimalią teritorijos apsaugą.