+370 372 49631

Eksporto bei importo deklaracija

Kada ir kodėl reikalinga tranzito deklaracija? Į valstybę ar teritoriją įvežant prekes, privaloma mokėti importo muitus ir kitus mokesčius. Muitai bei mokesčiai mokami net ir tuo atveju, kai prekės yra tik vežamos per valstybės teritoriją į kitą valstybę. Kai kuriais atvejais, išvežant prekes iš valstybės, muitai ir mokesčiai gali būti grąžinti, o kitoje valstybėje ar teritorijoje procedūros kartojamos. Tranzitas – tai muitinės procedūra, sudaranti galimybę ūkio subjektams, gabenant prekes per tam tikrą teritoriją, nemokėti mokesčių, kuriuos reikėtų mokėti, jei prekės būtų įvežamos į tą teritoriją, todėl reikia atlikti tik vieną galutinį muitinės formalumą. Ilgametę patirtį turintys „Kauno tarpininkai“ yra pasiruošę suteikti išsamias konsultacijas visais su tranzito deklaracija susijusiais klausimais, atstovauti klientus ir padėti atlikti tranzito procedūras.

Tranzitas – paprasta ir palyginus nebrangi administracinė procedūra. Tranzito sistema ypatingai svarbi Europos Bendrijai, kurioje įvairių mokesčių teritorijas apima bendra muitų teritorija. Europos Sąjungos teritorijoje tranzito deklaracija – tai dokumentas, patvirtinantis tranzito režimą, kuris įforminamas muitinėje pateikus tranzito deklaraciją, TIR knygelę ar kitus pripažintus kaip tranzito dokumentus.

Tranzito rūšys

Europos Sąjungos tranzito sistemoje egzistuoja trys tranzito rūšys:

• Bendrasis tranzitas
• Bendrijos tranzitas
• TIR tranzitas

Bendrojo tranzito procedūra taikoma kroviniui, gabenamam tarp Europos Sąjungos šalių ir Europos laisvosios Prekybos Asociacijos šalių: Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos. Bendrijos tranzito procedūros yra dviejų rūšių – T1 ir T2. Jos taikomos atsižvelgiant į gabenamų prekių statusą.

Bendrijos tranzitas vykdomas tuomet, kai ne Bendrijos prekės gabenamos iš vienos ES muitų teritorijos į kitą (T1); kai Bendrijos prekės, kurioms taikomos specialios Bendrijos priemonės, keliauja iš vienos ES muitų teritorijos į kitą (T1); kai Bendrijos prekės iš vienos ES teritorijos keliauja į kitą per trečiąsias šalis (Т2). Tranzito deklaracija T1 taikoma kroviniams, atvežtiems ne iš Europos Sąjungos šalių, pavyzdžiui, Azijos arba JAV, taip pat kroviniams, kurie atkeliauja iš Europos Sąjungos muitinės sandėlių. Tranzito deklaracija T2 taikoma Europos Sąjungos šalių kroviniams, kai šie vežami iš vienos Europos Sąjungos šalies į kitą, pakeliui palikdami Europos Sąjungos teritoriją.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsirado galimybė vykdyti tarptautinius gabenimus taikant TIR („Transports Internationaux Routiers“ arba „Tarptautinis kelių transportas“). TIR procedūra atliekama naudojantis TIR knygele, kuri yra muitinės deklaracija ir garantija, tačiau ja naudotis galima tik tuo atveju, kai dalis gabenimo maršruto eina per trečiosios šalies teritoriją.

Nuo įstojimo į Europos Sąjungą, Lietuvos Respublikoje naudojama kompiuterizuota tranzito sistema (NCTS), dėl kurios muitinės tranzito procedūrų vykdymas kontroliuojamas remiantis elektroniniais pranešimais. Įdiegus šią sistemą, prekių gabenimas tranzitu per Europos Sąjungos šalis įforminamas elektroniniu būdu ir kontroliuojamas elektroninėmis priemonėmis, t. y. vietoje popierinės tranzito deklaracijos naudojami elektroniniai pranešimai.

Dėl šios sistemos tranzito deklaraciją galima pateikti naudojantis automatinio duomenų apdorojimo priemonėmis, todėl muitinėje praleidžiama mažiau laiko. Nuo 2006 metų sausio 1 dienos visos tranzito deklaracijos pateikiamos NTCS sistemai tik elektroninėje formoje, išskyrus atvejus, kai prekes deklaruoja asmenys, neturintys galimybių pateikti elektroninę tranzito deklaraciją, arba tais atvejais, kai sutrinka informacinės sistemos.

Ūkio subjektas, atsakingas už tranzito procedūros užbaigimą, tinkamą dokumentų sutvarkymą, duomenų tikslumą ir pan. vadinamas tranzito procedūros vykdytoju. Vykdytojas muitinės įstaigai turi pateikti nustatyto dydžio užstatą, kuris užtikrins, kad muitai ir reikalingi mokesčiai bus sumokėti, jei krovinys per nustatytą laikotarpį nebus pristatytas į paskirties vietą. Kai krovinys ir atitinkami dokumentai pateikiami muitinės įstaigai, į kurią pagal dokumentus krovinys turėjo būti atgabentas, tranzito procedūra laikoma baigta.